CONSERVATORIOS
  BADAJOZ

Conservatorio Superior de Música de Badajoz
C/ Duque de San Germán, 6 Telf.: 924 212 468 Fax: 924 224 771
06071 Badajoz
E-mail: conservatorio@dip-badajoz.es

Conservatorio Municipal Profesional de Música "Esteban Sánchez" (Mérida)
C/. Calvario, 2 Tel. 924 330 660
06800 Mérida (Badajoz)

Conservatorio Elemental de Música (Almendralejo)
C/. Ricardo Romero, 16. Tel. 924 670 499
06200-Almendralejo (Badajoz) 

Conservatorio Municipal Profesional de Música (Don Benito)
Avda. Primero de Mayo, 50. Tel. 924 802 751
06400-Don Benito (Badajoz)
Conservatorio Municipal Elemental de Música (Montijo)
Plaza de España, 8 (Casa del Navegante). Tel. 924 456 758
06480-Montijo (Badajoz)
  CÁCERES
Conservatorio Profesional de Música "Hermanos Berzosa" (Cáceres)
Ronda de San Francisco. Tel. 927 244 411  Fax- 214 361
10005-Cáceres

Conservatorio Provincial Profesional de Música "García Matos" (Plasencia)
C/. Trujillo, 27. Tel. 927 411 435
10600-Plasencia. (Cáceres)